C25
C

Cerum

C-sektionens sektionsrum i Kårallen

Trivselregler Cerum

Cerum är ett trevligt sektionsrum, ämnat för alla medlemmar i C-sektionen. För att Cerum ska förbli trevligt krävs att alla som vistas där tar ett visst mått av ansvar, och därför finns dessa regler. Varje vecka är någon med nyckel extra ansvarig för städningen, enligt städschemat - men det betyder inte att den ska behöva plocka upp efter Dig. Det är förutom äckligt och tråkigt, osolidariskt att låta andra plocka upp Ditt skräp.

 • När du ätit, plocka undan efter dig! Tallrikar, bestick, burkar och flaskor försvinner inte av sig själva.
  • Skräp skall slängas i papperskorgarna - allra helst utanför Cerum, t.ex. i Baljan, så vi inte behöver tömma Cerumkorgarna varje dag.
  • Tänk även på att helst inte införa starkt doftande mat i Cerum, och att heller inte slänga matrester i papperskorgarna, då det leder till en massa flugor i Cerum.
  • Läskflaskor skall lämnas tillbaka till Baljan, eller om Du är lat, ställas i rätt back i Cerum.
  • Ölflaskor inköpa under eftermiddagspubarna skall lämnas tillbaka till puben. Lämna dom i baren eller i Baljan - inte i Cerum!
  • Tidningar kan vara kul att läsa, men gamla nummer av t.ex. Metro eller Extra tar mest plats och skräpar ner. Släng då dem i papperskorgarna.
 • Cerum är inte stort. För att alla ska få plats måste soffplatserna i första hand gå till C:are.
  • Häng/lägg undan din jacka och väska så den inte är i vägen. Det finns hängare för jackor, och din väska får nog plats under bordet eller bredvid soffan. Inte i soffan.
  • Cerum är främst till för medlemmar i C-sektionen. I mån av plats kan naturligtvis en kompis få följa med, men i synnerhet under luncherna då det är trångt går C-medlemmar före andra människor. Tänk också på att Du ansvarar för eventuella utomstående Du släpper in. Släpp inte in högljudda kompisar som stör C-medlemmarna.
 • Cerumdatorn är tänkt som en resurs för den som snabbt behöver kolla t.ex. schemat eller liknande. Sådana aktiviteter går före slösurfande och spelande.
  • Bakgrundsmusik kan spelas via stereon om de som är i Cerum samtycker.
  • Behöver du rättighet att installera något särskilt program på datorn - säg till intendenten.
 • Cerumfönstret måste vara stängt när ingen befinner sig i Cerum. Vi har tidigare drabbats av inbrott då detta inte varit fallet.
  • Går du bland de sista ut ur Cerum - kontrollera att fönstret är stängt. Påminn de som sitter kvar om att stänga fönstret efter sig.
 • Vi får inte längre ha någon mikrovågsugn i Cerum. Du kan istället värma din mat i t.ex. microrummet i Gasquengången.
Städinstruktioner Cerum

Varje vecka utses ca 2 städansvariga av intendenten, vilka åligger att följa följande instruktioner.
Städansvarige bör så ofta som möjligt titta till Cerum för att se till att allt är i sin ordning och att det är städat och fint, så vi kan trivas i vårt trevliga sektionsrum.

 • Cerum är som mest befolkat på luncherna, och då kan man räkna med att papperskorgar och bord fylls med mat och skräp.
 • Papperskorgarna behöver i regel tömmas en gång per dag under veckorna. Detta görs i containrarna bakom C-huset, nära ALAB-ingången. Till hjälp kan en större sopsäck användas. Sätt därefter nya platspåsar i papperskorgarna.
 • Bord och övriga ytor skall rensas från skräp och inaktuella tidningar och papper.
 • Golvet bör sopas varje dag. Glöm inte under soffan.
 • En gång per vecka, förslagsvis fredag eftermiddag eller under helgen, bör golvet skuras. Trasor, moppar, hinkar och vatten finns i städförrådet mellan Café Baljan och trappen, dit Kårallennyckeln passar. Dra även ut soffan och rensa utrymmet under och bakom den från skräp.
 • Förbrukningsmaterial, såsom soppåsar, pappersservetter och liknande finns i skåpet bredvid datorn. Om de är eller börjar ta slut skall de fyllas på från städförrådet bredvid Baljan.
 • Läskbackarna skall då de blivit fulla bytas ut mot nya. Detta görs i Café Baljan (när det är öppet). Enklast är att bara gå in i deras högra förråd och byta ut de fulla backarna mot tomma, då de som jobbar sällan har koll. Om styrelsen (dörren till höger) är där, kan man säga till dom.